Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.  

nstream

13 432 38 08

Promocja Like

Facebook poznaj możliwości. Baw się razem z nami ;-)

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo w sieci

Dbaj o poufność swoich danych. Poznaj zagrożenia

Dowiedz się więcej

SMART TV

Świat bezpłatnej telewizji w Twoim domu

Dowiedz się więcej

nCloud

Jeszcze więcej usług dla ciebie!

Dowiedz się więcej

Aktualności

PIT 2012 dla męża - PIT 2013 dla żony ;)

Opublikowano: 2012-12-29

W 2012 r. ulga internetowa - dla męża, w 2013 r. - dla żony ;-)

Z uwagi na często podnoszony temat, który budzi większe lub mniejsze emocje  postanowiliśmy raz jeszcze powrócić do zagadnień wynikających z wprowadzonych zmian w sposobie odliczania ulgi internetowej. 

Od 1 stycznia 2013 r. zawęzi się krąg osób uprawnionych do korzystania z ulgi internetowej. Co prawda zmiany będą miały zastosowanie dopiero do rozliczeń za 2013 r. i lata następne, ale warto je znać już teraz, gdyż w pewnych okolicznościach istnieje możliwość przedłużenia korzystania z ulgi.

Ulga internetowa obejmuje wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet. W celu udokumentowania wysokości tych wydatków konieczne jest posiadanie dowodów ich poniesienia, z których wynikać będą w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi i kwota zapłaty.

Ulga jest limitowana kwotowo. W jej ramach odliczyć można wydatki faktycznie poniesione, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Limit w tej wysokości przysługuje odrębnie każdemu podatnikowi. Nie jest on wspólny dla małżonków. Oznacza to, że każdemu małżonkowi przysługuje odliczenie w granicach 760 zł, pod warunkiem, że każdy z nich poniósł odpowiednio wysokie wydatki z tego tytułu i posiada dowód ich poniesienia.

Wskazane zasady mają zastosowanie do rozliczeń za rok 2012. W latach następnych będą je stosować tylko niektórzy podatnicy. Ustawodawca postanowił bowiem, że w zeznaniu za 2013 r. z ulgi skorzystać będą mogły osoby, które po raz pierwszy skorzystają z niej w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. Ponadto prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy dotychczas nigdy z niej nie korzystali. Osoby te będą mogły dokonać omawianego odliczenia wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych (np. w latach 2013-2014). Tak wynika z nowo dodanego ust. 6h do art. 26 ustawy o pdof, który stanowi, że omawiane odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

Oznacza to, że jeżeli do tej pory ulgę internetową rozliczał wyłącznie mąż, to od 2013 r. może tego rozliczenia dokonywać żona, lub odwrotnie. W ten sposób u małżonków dojdzie do zachowania prawa do ulgi jeszcze przez lata 2013-2014 (lub inny dwuletni okres). Aby jednak skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest zadbanie, aby dowody stwierdzające poniesienie wydatku za użytkowanie Internetu były wystawiane na tego małżonka, który do tej pory z ulgi nie korzystał. Jeżeli zatem wydatki są dokumentowane fakturami, należy wystąpić do operatora o stosowną zmianę danych na fakturze.

 

Żródło

Gazeta Podatkowa

 

Poomoc
Nasi partnerzy:
inet tk telekom orange ING
internet radiowy, szerokopasmowy, bezprzewodowy, krosno, w krośnie, dostawca, ISP, WISP, sieci, promocje, cennik, do domu, dla biznesu, dla firm, promocje, zasięg, test łącza, serwis, usługi, IPLA, IPLEX, facebook, YouTube, dzierżawa, własność, umowa, oferta, router, antena, karty bezprzewodowe, nadajniki, mapa sieci, zasięg sieci, telefon, bramka, voip, kamery, podgląd, systematic.pl, adres Ip, aktualności, internet Krosno, internet Zręcin, internet Świerzowa Polska, internet Łęki - Myszkowskie, internet Łęki Dukielskie, internet Odrzykoń, internet Wrocanka, internet Niżna Łąka, internet Makowiska, internet Kobylany, internet Głowienka, internet Rogi, internet Korczyna, internet Bóbrka, internet Chorkówka, internet Żeglce, internet Dobieszyn, internet Potok, internet Bratkówka, internet Machnówka, internet Wietrzno, internet Sulistrowa , internet Nienaszów, internet Iwonicz Zdrój, internet Widacz, internet Kopytowa, internet Faliszówka, internet Targowiska,
facebook

Zostaw nam swoje dane, skontaktujemy się z tobą.