Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.  

nstream

13 432 38 08

Promocja Like

Facebook poznaj możliwości. Baw się razem z nami ;-)

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo w sieci

Dbaj o poufność swoich danych. Poznaj zagrożenia

Dowiedz się więcej

SMART TV

Świat bezpłatnej telewizji w Twoim domu

Dowiedz się więcej

nCloud

Jeszcze więcej usług dla ciebie!

Dowiedz się więcej

Aktualności

RODO - Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Opublikowano: 2018-05-24

Szanowny Kliencie,

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Chcemy uprzejmie poinformować, że firma IT Systematic Group Piotr Bukowczyk z siedzibą w Krośnie przy ul. Grodzkiej 68a posiada dane, które zostały zebrane w wyniku przeprowadzania sprzedaży, zakupu jako czynności cywilno-prawnej, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

Należą do nich:
- Dane osobowe: Imię, nazwisko, ulica, numer domu lub mieszkania, numer telefonu kontaktowego, pesel, numer i seria dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej.
- Dane firmy: Nazwa firmy, NIP, adres firmy


W myśl wspomnianego wyżej rozporządzenia RODO chcemy Państwa poinformować, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (nazywany dalej: Administratorem) jest: IT Systematic Group Piotr Bukowczyk ul. Grodzka 68a, 38-400 Krosno, NIP: 684-132-15-91. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IT Systematic Group Piotr Bukowczyk ul. Grodzka 68a, 38-400 Krosno, lub e-mail: iod@systematic.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem: IT Systematic Group Piotr Bukowczyk ul. Grodzka 68a, 38-400 Krosno, lub kontakt elektroniczny: iod@systematic.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Przez prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę należy rozumieć oferowanie klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych, sieciowych i serwisowych. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że klient wyraził na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczania klientom IT Systematic Group Piotr Bukowczyk kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych.

6. Okres przetwarzania danych wynosi 3 lata (umożliwiający dochodzenie roszczeń ) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat)

7. Czy musisz podać swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak: adres korespondencyjny, Pesel czy numer dowodu całkowicie uniemożliwi zawarcie umowy co oznacza niemożność świadczenia usług. Natomiast odmowa udostepnienia numeru telefonu czy adresu e mail uniemożliwi kontakt z nami za pośrednictwem systemów przywoławczych. 

8. Z powodu przetwarzania przez naszą firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
- żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO),
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
- żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Powyższe żądania można zgłaszać poprzez: kontakt drogą e-mailową do adresu: iod@systematic.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IT Systematic Group Piotr Bukowczyk ul. Grodzka 68a, 38-400 Krosno, .

9. Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub dostępem osób trzecich zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z wyrazami szacunku,

IT Systematic Group

Poomoc
Nasi partnerzy:
inet tk telekom orange ING
internet radiowy, szerokopasmowy, bezprzewodowy, krosno, w krośnie, dostawca, ISP, WISP, sieci, promocje, cennik, do domu, dla biznesu, dla firm, promocje, zasięg, test łącza, serwis, usługi, IPLA, IPLEX, facebook, YouTube, dzierżawa, własność, umowa, oferta, router, antena, karty bezprzewodowe, nadajniki, mapa sieci, zasięg sieci, telefon, bramka, voip, kamery, podgląd, systematic.pl, adres Ip, aktualności, internet Krosno, internet Zręcin, internet Świerzowa Polska, internet Łęki - Myszkowskie, internet Łęki Dukielskie, internet Odrzykoń, internet Wrocanka, internet Niżna Łąka, internet Makowiska, internet Kobylany, internet Głowienka, internet Rogi, internet Korczyna, internet Bóbrka, internet Chorkówka, internet Żeglce, internet Dobieszyn, internet Potok, internet Bratkówka, internet Machnówka, internet Wietrzno, internet Sulistrowa , internet Nienaszów, internet Iwonicz Zdrój, internet Widacz, internet Kopytowa, internet Faliszówka, internet Targowiska,
facebook

Zostaw nam swoje dane, skontaktujemy się z tobą.